Bioenergija

BIOENERGIJA

Pravijo, da imam energijo. Nimam je. Ni moja. Sem samo delček univerzuma. Energija mi je dana in sam odločam, kaj naj naredim z njo. Odločil sem se, da delam to, kar sedaj delam.  Spoštovanje in zahvala gre vsem znanim in neznanim ljudem, ki so v preteklosti razširjali spoznanje zmožnosti človekove zavesti in so raziskali čudovito delovanje človeškega organizma z namenom doseganja zdravja, sreče in človekove svobode.

ZDRAVLJENJE Z BIENERGIJO

Komplementarno zdravljenje je v svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) priznano od leta 1976, saj se je pokazala potreba po preučevanju mejnih področij znanosti. Tako so bili dani temelji za razmah in večji ugled novim pristopom zdravljenja človeka, katerega vir je bioenergetski koncept medicine.

Ta pristop pokriva širok spekter delovanja od preventive do zdravljenja, kjer ima bioterapija pomembno vlogo. Bioterapija v sklopu s klasičnimi oblikami rehabilitacije preprečuje številne bolezni, tako telesne kot psihične. Telo kot energijski sistem je v nenehni energijski interakciji s svojim okoljem. Vsi smo občutljivi in sprejemljivi, če gre za sile ali energije, ki nas obkrožajo.

Naše celotno fizično in mentalno telo se nenehno oskrbuje s to življenjsko energijo, brez katere bi bil obstanek nemogoč.
To energijsko polnjenje se dogaja tako z Zemlje kot iz vesolja. Pretok te nevidne energije omogoča življenje na tem planetu.
Življenjska energija je osnova vseh življenjskih procesov, gibanja, čutenja, mišljenja. Vsi procesi, ne samo v človeku, 
se brez nje prekinjajo.

Življenjska energija je hkrati tudi življenjska osnova, pogoj in edina možnost človekovega obstoja in delovanja. Vse dokler v organizmu kroži svobodno, ohranja telesno uravnovešenost in zdravje. Višek ali pomanjkanje bioenergije ruši skladnost energijskega telesa. To je predpogoj za nastanek različnih bolezni. Narobe je, če življenjsko energijo primerjamo ali poistovetimo z dihanjem, ožiljem ali živčnim sistemom. Življenjska energija je kot transformacija kozmične energije veliko bolj napredna kot fiziološke funkcije v organizmu, ker se brez nje le-te ne bi mogle izvajati. Bioterapija poskuša poglobiti odnos med človekom in naravo, okrepiti vez med psihičnimi in telesnimi funkcijami. Moj namen je vzpostaviti sodelovanje z ostalimi strokovnjaki, ki zastopajo celoten, holistični pristop k zdravju. Moj pristop zdravljenja določa poseben pristop človeškemu organizmu, kot energijskemu bitju in posledično tudi do zdravja, ohranjanja zdravja, ter potrebi vzpostavitve zdravja na tej osnovi.

ZAKAJ PRAVZAPRAV ZBOLIMO

Bolezen je rezultat celotnega duševnega življenja. Je rezultat razlike med tistim, kar si želimo, in tistim, kar je v življenju omogočeno. Če so vaše želje nerealne, boste vsak dan preživeli v stresu in nesrečni, ker ne boste uspeli uresničiti svojih ambicij. Posledica stresa pa je po določenem času bolezen. Če pa ste zadovoljni z majhnim, kar bi bilo izredno razumno, boste imeli vsak dan razlog za zadovoljstvo in srečo, saj boste naredili vedno več.

Bolezen je nekaj naravnega, kar pripada
življenju, tako v fizični kot tudi v duhovni obliki.
Ampak ne samo, da je bolezen naravna,
temveč je človeku tudi potrebna, ker ga kot ogenj očisti
od usedlin fizične in duhovne umazanije.
Paracelzus

MENTALNA HIGIENA

Ko opazujemo naglo poslabšanje biološke in psihološke kakovosti človeštva, takoj opazimo rast degenerativnih obolenj, duševnih bolezni in neprekinjenih družbenih motenj po celem svetu. Bolezni in težave izhajajo iz lastnih napak. Proces izboljšanja, ohranjanja ponovno pridobljenega zdravja, je neločljiv od vsakdanjega življenja. Sprejmimo dejstvo, da je bolezen nekaj naravnega. V globini same bolezni leži težnja po ponovni vzpostavitvi ravnotežja.

Ti ne moreš
spremeniti sveta,
ampak vsekakor lahko
spremeniš sebe.

Sožitje z univerzalnim principom Reda dosegamo s pravilnim stališčem o življenju, pravilnim načinom razmišljanja ter odnosom do svojih bližnjih, prijateljev in celo do sovražnikov. Ta načela mentalne higiene niso enostavna in lahko dosegljiva.
Razumljivo je, da je skladno delovanje človekovega organizma, motivirano in obnovljeno z bioterapijo, ponovno izpostavljeno možnostim novih disfunkcij, v kolikor bolnik še naprej ohranja prejšnje mentalno stališče ali pa se vrne k staremu načinu življenja.

Pravilna prehrana je najbolj pomembna pot k vzpostavitvi harmonije z življenjskim okoljem. Če je naša vsakdanja hrana v skladu z vsem, kar nas obkroža,
potem bodo naša kri, celice, čustva, misli in zavest v redu.
Michio Kushi

Ne glede na to, da je bioterapija IZJEMNA METODA POMOČI, se mora bolnik vključiti v celoten proces zdravljenja. Torej to vključuje tudi vse potrebne spremembe lastnega stališča in vztrajnost pri le – temu, če mu narava njegove bolezni to dovoljuje ali pa je to tudi nujno zaradi njegovega zdravljenja. Današnji človek je obseden s svojo tehnično nadmočjo, svojo močjo in iz tega izhajajočim stališčem, da tudi zdravje lahko kupi. Bolezen doživlja izven sebe; krivi usodo,  gene  ali nemoč medicine. Težko, skorajda nemogoče sprejme dejstvo, da njegova lastna moralna načela ali določena življenjska stališča še kako pogojujejo njegovo ozdravitev. Upanje, ki ga najdemo v veri o ozdravitvi in smislu življenja, je zdravilno.

Najvažnejši trenutek mojega življenja je sedaj.
Najvažnejši človek je tisti, s katerim se ukvarjaš sedaj.
Tvoje najvažnejše delo je ljubezen.
Mojster Eckhar