Radiestezija

Radiestezist

Nesmisleno je, da zdravimo sebe, če nismo pozdravili prostora v katerem bivamo.

Radiestezijska detekticja:

 elektromagnetnih sevanj,
 mehaničnih sevanj
 ambientalnih sevanj
Radiestezijska medicina bivanja (Vastu in Feng Shui)
Izdelava raciestezijskega elaborata