TERMINI TERAPIJ



26. 2. – 29. 2. v ordinaciji – zasedeno

11. 3. – 14. 3. na daljavo

25. 3. – 29. 3. v ordinaciji

Glede na povpraševanje, bo organiziran dodatni izredni termin.



Kontakt preko e-maila:

zdravilstvo@bioenergija.net

Dosegljiv tudi preko aplikacij zvečer med 21.00 in 21.30

Viber, Skype, Telegram, WhatsApp

SLO: +386 41 73 49 39
BIH: +‭387 65 243 078‬